Bulgaria

Политика за поверителност

Дата на влизане в сила: 28 октомври 2020 г.

Pharvaris Netherlands B.V. („нас“, „ние“ или „наш“) управлява този уебсайт („Услугата“).

Тази страница Ви информира за нашите политики по отношение на събирането, използването и разкриването на лични данни, когато се свързвате с нас, използвате нашата Услуга, други услуги и дейности, както и избора, който сте свързали с тези данни.

Събиране и използване на информация при посещение на уебсайта

Ние събираме няколко различни вида информация за различни цели, за да Ви предоставим и подобрим нашата услуга. Като използвате услугата, Вие се съгласявате със събирането и използването на информация в съответствие с тази политика.

Видове събрани данни

Лични данни

Докато използваме нашата Услуга, може да събираме определена лична идентифицираща информация, която може да се използва за идентифицирането Ви („Лични данни“). Личната информация може да включва, но не се ограничава до:

 • IP адрес (маскираме и анонимизираме всеки IP адрес преди съхранение)
 • Бисквитки

Проследяване и данни за бисквитките

Ние използваме бисквитки и подобни технологии за проследяване, за да проследяваме дейността в нашата Услуга и да съхраняваме определена информация.

Бисквитките са файлове с малко количество данни, които могат да включват анонимен уникален идентификатор. Бисквитките се изпращат до Вашия браузър от уебсайт и се съхраняват на Вашето устройство. Използваните технологии за проследяване също са маяци, маркери и скриптове за събиране и проследяване на информация и за подобряване и анализ на нашата Услуга.

Можете да инструктирате Вашия браузър да откаже всички бисквитки или да посочи кога се изпраща бисквитка. Въпреки това, ако не приемате бисквитки, може да не сте в състояние да използвате някои части от нашата Услуга.

Примери за бисквитки, които използваме:

 • Сесийни бисквитки. Използваме сесийни бисквитки, за да управляваме нашата Услуга.
 • Бисквитки за предпочитания. Ние използваме бисквитки за предпочитания, за да запомним Вашите предпочитания и различни настройки.
 • Бисквитки за сигурност. Ние използваме бисквитки за безопасност за целите на сигурността.

Използване на данни

Pharvaris Netherlands B.V. използва събраните данни за целите на:

 • Предоставяне и поддръжка на Услугата
 • Предоставяне на анализ или ценна информация, така че да можем да подобрим Услугата
 • Откриване, предотвратяване и решаване на технически проблеми

Ако се свържете с нас и изберете да ни предоставите информация за самоличност, като Вашето име, адрес, телефонен номер или имейл адрес, ние ще я използваме за целта, за която сте ни я изпратили, като например да отговорим на Вашето запитване или да Ви предоставим информацията, която сте поискали. Като ни предоставяте доброволно Вашите лични данни, Вие се съгласявате да ги използваме в съответствие с тази Политика за поверителност.

Вашите права

Имате определени права относно Вашите лични данни, които съхраняваме за Вас, в съответствие с европейските закони за защита на данните. Те могат да включват правата на достъп, коригиране, изтриване, ограничаване или възражение срещу използването от наша страна на Вашите лични данни, както и правото да получите машинно четимо копие на Вашите лични данни. Ако обработването от наша страна на Вашите лични данни се основава на Вашето съгласие за изрична цел, можете да оттеглите съгласието си по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието преди неговото оттегляне. Освен това, имате право да подадете жалба до надзорен орган.

Прехвърляне на данни

Вашата информация, включително Лични данни, може да бъде прехвърляна и поддържана на компютри, разположени извън Вашата държава, област или друга държавна юрисдикция, където законите за защита на данните могат да се различават от тези извън Вашата юрисдикция.

Ако се намирате извън Нидерландия и изберете да ни предоставите информация, моля, имайте предвид, че ние прехвърляме данните, включително Личните данни, на Нидерландия и ги обработваме там.

Pharvaris Netherlands B.V. ще предприеме всички необходими стъпки, за да гарантира, че Вашите данни се обработват по сигурен начин и в съответствие с тази Политика за поверителност и няма да се извършва прехвърляне на Вашите лични данни към организация или държава, освен ако не са налице адекватни мерки за контрол, включително сигурността на Вашите данни и друга лична информация.

Разкриване на данни

Правни изисквания

Pharvaris Netherlands B.V. може да разкрие Вашите лични данни добросъвестно, като вярва, че такова действие е необходимо за:

 • За спазване на правно задължение
 • За защита и защита на правата или собствеността на Pharvaris Netherlands B.V.
 • За предотвратяване или разследване на възможни неправомерни действия във връзка с Услугата
 • За защита на личната безопасност на потребителите на Услугата или на обществеността
 • За защита срещу юридическа отговорност

Сигурност на данните

Сигурността на Вашите данни е важна за нас, но не забравяйте, че никой метод на предаване по интернет или метод на електронно съхранение не е 100% сигурен. Въпреки че се стремим да използваме търговски приемливи средства за защита на Вашите лични данни, не можем да гарантираме абсолютна сигурност.

Доставчици на услуги

Ние можем да наемаме компании и физически лица на трети страни, за да улесним нашата Услуга („Доставчици на услуги“), за да предоставяме Услугата от наше име, да извършваме услуги, свързани с Услугата, или да ни помагат да анализираме как се използва нашата Услуга.

Тези трети страни имат достъп до Вашите лични данни само за извършване на тези задачи от наше име и са задължени да не ги разкриват или използват за други цели.

Връзки към други сайтове

Нашата Услуга може да съдържа връзки към други сайтове, които не се управляват от нас. Добавихме такива връзки за Ваше удобство. Ако щракнете върху връзка към трета страна, ще бъдете пренасочени към сайта на тази трета страна. Силно Ви препоръчваме да прегледате Политиката за поверителност на всеки сайт, който посещавате.

Ние нямаме контрол върху и не поемаме отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на трети страни сайтове или услуги. Вие избирате дали да посетите такива сайтове.

Поверителност на децата

Нашата услуга не се отнася до лица под 18-годишна възраст („Деца“).

Ние не събираме съзнателно информация за самоличност от лица под 18-годишна възраст. Ако сте родител или настойник и знаете, че Вашите деца са ни предоставили лични данни, моля, свържете се с нас. Ако научим, че сме събрали лични данни от деца без потвърждение на родителско съгласие, ние предприемаме стъпки за премахване на тази информация от нашите сървъри.

Промени в тази Политика за поверителност

Можем да актуализираме нашата Политика за поверителност от време на време. Ще Ви уведомяваме за всички промени, като публикуваме новата Политика за поверителност на тази страница.

Ще Ви уведомим по имейл и/или с известие на видно място в нашата Услуга, преди промяната да влезе в сила и да актуализираме „датата на влизане в сила“ в началото на тази Политика за поверителност.

Препоръчваме Ви периодично да преглеждате тази Политика за поверителност за всякакви промени. Промените в тази Политика за поверителност влизат в сила, когато бъдат публикувани на тази страница.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно тази Политика за поверителност, моля, свържете се с нас:

 • По имейл: info@pharvaris.com

Дата на последна редакция: 28 октомври 2020 г.