Czech Republic

Pokud byste se chtěl/a účastnit klinické výzkumné studie RAPIDe-1, kontaktujte nejbližší místo provádění studie. Zástupce Vám bude schopen odpovědět na otázky a probrat další kroky ohledně způsobilosti pro studii. Děkujeme Vám za zájem o klinickou studii RAPIDe-1.

Pracoviště zkoušejícího lékaře studie
Adresa studie
Apartmá / adresa 2
Město, provincie / atd.

Telefon
Email
Kontakt: jméno a příjmení