Czech Republic

Zásady ochrany osobních údajů

Datum účinnosti: 28. října 2020

Tyto webové stránky (dále jen „služba“) provozuje společnost Pharvaris Netherlands B.V. (dále jen „nás“, „my“ nebo „náš“ v příslušných tvarech).

Tato stránka vás informuje o našich zásadách týkajících se shromažďování, používání a zpřístupnění osobních údajů, když nás kontaktujete, používáte naši službu, další služby a aktivity, a o volbách, které v souvislosti s těmito údaji máte.

Shromažďování a používání informací při návštěvě webových stránek

Shromažďujeme několik různých typů informací pro různé účely, abychom Vám mohli poskytovat naše služby a zlepšovat je. Používáním služby souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito zásadami.

Typy shromažďovaných údajů

Osobní údaje

Při používání naší služby můžeme shromažďovat určité osobně identifikovatelné údaje, které lze použít k Vaší identifikaci („osobní údaje“). Mezi osobně identifikovatelné údaje mohou mimo jiné patřit:

 • IP adresa (před uložením každou IP adresu maskujeme a anonymizujeme),
 • soubory cookie.

Sledování a data souborů cookie

Soubory cookie a podobné sledovací technologie používáme ke sledování aktivity u naší služby a k uchovávání určitých informací.

Soubory cookie jsou soubory s malým množstvím dat, které mohou obsahovat anonymní jedinečný identifikátor. Soubory cookie jsou odesílány do Vašeho prohlížeče z webové stránky a jsou uloženy ve Vašem zařízení. Rovněž používanými sledovacími technologiemi jsou majáky, tagy a skripty pro shromažďování a sledování informací a pro zlepšování a analýzu naší služby.

Svému prohlížeči můžete dát pokyn, aby odmítal všechny soubory cookie nebo indikoval, když je soubor cookie zasílán. Pokud však soubory cookie neakceptujete, možná nebudete moci používat některé části naší služby.

Příklady souborů cookie, které používáme:

 • soubory cookie relace. Soubory cookie relace používáme k provozování naší služby.
 • preferenční soubory cookie. Preferenční soubory cookie používáme k zapamatování si Vašich preferencí a různých nastavení.
 • bezpečnostní soubory cookie. Bezpečnostní soubory cookie používáme pro účely zabezpečení.

Použití údajů

Pharvaris Netherlands B.V. používá shromážděné údaje pro účely:

 • poskytování a údržbu služby;
 • zajištění analýzy nebo cenných informací, abychom mohli službu vylepšovat;
 • zjišťování, prevenci a řešení technických problémů.

Pokud nás budete kontaktovat a rozhodnete se poskytnout osobně identifikovatelné údaje, jako je Vaše jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa, využijeme je pro účely, pro které jste nám je poskytli, jako je odpověď na Váš dotaz nebo poskytnutí informací, které jste požadovali. Dobrovolným poskytnutím Vašich osobních údajů souhlasíte s jejich používáním v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Vaše práva

V souladu s evropskými zákony na ochranu osobních údajů máte určitá práva týkající se Vašich osobních údajů, které o Vás uchováváme. Ty mohou zahrnovat právo na přístup, opravu, výmaz, omezení nebo vznesení námitky vůči našemu používání Vašich osobních údajů, jakož i právo obdržet strojově čitelnou kopii Vašich osobních údajů. Pokud je naše zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem souhlasu pro výslovný účel, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by to ovlivnilo zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Dále máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Předání údajů

Vaše informace, včetně osobních údajů, mohou být předány do a uchovávány na počítačích umístěných mimo Váš stát, provincii, zemi nebo pod jurisdikcí jiné vlády, kde se zákony na ochranu osobních údajů mohou lišit od zákonů ve Vaší jurisdikci.

Pokud se nacházíte mimo Nizozemsko a rozhodnete se nám poskytnout informace, vezměte prosím na vědomí, že údaje, včetně osobních údajů, předáváme do Nizozemska a tam je zpracováváme.

Společnost Pharvaris Netherlands B.V. podnikne veškeré kroky přiměřeně nezbytné k zajištění toho, aby s Vašimi údaji bylo nakládáno bezpečně a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a aby nedošlo k žádnému předání Vašich osobních údajů do organizace nebo země, pokud neexistují odpovídající kontrolní mechanismy, včetně zabezpečení Vašich údajů a jiných osobních údajů.

Zpřístupnění údajů

Zákonné požadavky

Pharvaris Netherlands B.V. může zpřístupnit Vaše osobní údaje v dobré víře, že takovéto jednání je nezbytné za účelem:

 • dodržení zákonné povinnosti;
 • ochrany a obhajoby práv nebo majetku společnosti Pharvaris Netherlands B.V.;
 • zabránění možnému provinění v souvislosti se službou nebo jeho vyšetření;
 • ochrany osobní bezpečnosti uživatelů služby nebo veřejnosti;
 • ochrany před zákonnou odpovědností.

Zabezpečení údajů

Zabezpečení Vašich údajů je pro nás důležité, ale mějte na paměti, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického uložení není 100% bezpečný. Ačkoli se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně Vašich osobních údajů, jejich absolutní bezpečnost zaručit nemůžeme.

Poskytovatelé služeb

Pro usnadnění našich služeb můžeme využívat společnosti a fyzické osoby třetích stran (dále jen „poskytovatelé služeb“), aby poskytovali služby naším jménem, poskytovali služby související se službou nebo nám pomáhali analyzovat, jak je naše služba využívána.

Tyto třetí strany mají přístup k Vašim osobním údajům pouze za účelem plnění těchto úkolů naším jménem a jsou povinny je nezpřístupňovat ani je nepoužívat k žádnému jinému účelu.

Odkazy na jiné stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné stránky, které neprovozujeme. Tyto odkazy jsme přidali pro Vaše pohodlí. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránky této třetí strany. Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů na všech stránkách, které navštívíte.

Nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran nemáme žádnou kontrolu a nepřebíráme za ně žádnou odpovědnost. Návštěva těchto stránek je Vaší svobodnou volbou.

Ochrana soukromí dětí

Naše služba není určena nikomu mladšímu 18 let (dále jen „děti“).

Vědomě neshromažďujeme osobně identifikovatelné údaje od nikoho mladšího 18 let. Pokud jste rodič nebo opatrovník a jste si vědom/a toho, že nám Vaše děti poskytly osobní údaje, kontaktujte nás prosím. Pokud se dovíme, že jsme shromáždili osobní údaje od dětí bez ověření souhlasu rodičů, podnikneme kroky k odstranění těchto informací z našich serverů.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Naše zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. O veškerých změnách Vás budeme informovat zveřejněním nových zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Budeme Vás informovat e-mailem a/nebo výrazným oznámením v naší službě ještě předtím, než změna nabude účinnosti, a aktualizujeme „datum účinnosti“ uvedené v horní části těchto zásad ochrany osobních údajů.

Doporučujeme Vám, abyste tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovali, zda nedošlo k nějakým změnám. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů jsou účinné, jakmile jsou zveřejněny na této stránce.

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů nás prosím kontaktujte:

 • e-mailem: info@pharvaris.com

Datum poslední revize: 28. října 2020