Israel

?RAPIDe-1x מהו מחקר

.(HAE)הוא מחקר קליני עבור אנשים שאובחנו עם אנגיואדמה תורשתית RAPIDe-1 מחקר

המטרה העיקרית של המחקר היא לגלות את מידת היעילות של שלושה מינונים .שונים של תרופת המחקר בהקלה על התסמינים הקשורים להתקפי אנגיואדמה תורשתית

חוקרים פיתחו את תרופת המחקר בצורת כמוסות רכות הניטלות דרך הפה, אשר צפויות להיות חלופה נוחה יותר לזריקה לתוך וריד או מתחת לעור כדי לפתור התקפי אנגיואדמה תורשתית.

תרופת המחקר, PHVS416, היא תרופה ניסיונית* שנועדה להפסיק התקף של אנגיואדמה תורשתית. הסברה היא שתרופת המחקר פועלת באמצעות חסימת תרכובת הנקראת ברדיקינין שאחראית להיווצרות נפיחות באנשים עם אנגיואדמה תורשתית.

*פירוש המילה “ניסיונית” הוא שתרופת המחקר לא אושרה על ידי רשות התקינה באף מדינה לשימוש עבור התקפים הנגרמים על ידי אנגיואדמה תורשתית.

תרופת המחקר היא כמוסה רכה הניטלת דרך הפה, והיא צפויה להיות חלופה נוחה יותר לזריקה לתוך וריד או מתחת לעור כדי לפתור התקפי אנגיואדמה תורשתית.

Caregiver with Patient

השתתפות במחקר קליני

מחקרים קליניים עוזרים למדענים ולרופאים לחקור אם תרופת מחקר בטוחה ויעילה בבני אדם. הנתונים הנאספים ממחקר קליני עוזרים לפיתוח טיפולים רפואיים, אשר עשויים לשפר את מצב בריאותך ואת האופן שבו תקבל טיפול רפואי.

אין ערובה לכך שתרופת המחקר תשפר את תסמיני האנגיואדמה התורשתית שלך, אך מה שהחוקרים ילמדו מהמחקר הקליני RAPIDe-1 עשוי להוביל לתרופות טובות יותר עבור מטופלים עם אנגיואדמה תורשתית בעתיד.

הכללים והאתיקה שרופאים חייבים לפעול לפיהם חלים גם על מחקרים קליניים. תקנים נוספים הנקראים הליכים קליניים נאותים חלים גם כן.

פרטים נוספים על המחקר

מטופלים עם אנגיואדמה תורשתית מוזמנים ליצור קשר עם משרד מקומי

מטופלים עם אנגיואדמה תורשתית מוזמנים ליצור קשר עם משרד מקומי כדי לבדוק אם הם עשויים להתאים למחקר קליני זה. כמו כן, מומלץ למטופלים להתייעץ עם איש המקצוע הרפואי (HCP) המטפל בהם.

ללא עלות למטופלים המתאימים להשתתפות ומצטרפים למחקר

התרופות והטיפול הרפואי הקשורים למחקר יסופקו ללא עלות למטופלים המתאימים להשתתפות ומצטרפים למחקר.

הטיפול הרפואי יתבצע בבתי חולים ובמרכזי מחקר מקומיים

הטיפול הרפואי יתבצע בבתי חולים ובמרכזי מחקר מקומיים המתמחים בטיפול באנגיואדמה תורשתית, והטיפול יינתן על ידי רופאים מוסמכים ומורשים.