Israel

RAPIDe-1 מחקר

RAPIDe-1 אם אובחנת עם אנגיואדמה תורשתית, ייתכן שתתאים להצטרף למחקר הקליני עבור אנשים עם אנגיואדמה תורשתית (HAE).

היא תרופה ניסיונית שנועדה לחסום את התרכובת ברדיקינין ,PHVS416, תרופת ובאופן פוטנציאלי לעצור התקף אנגיואדמה תורשתית לפני שהוא הופך לחמור מדי. פירוש המילה “ניסיונית” הוא שתרופת המחקר לא אושרה על ידי רשות התקינה באף מדינה לשימוש עבור התקפים הנגרמים על ידי אנגיואדמה תורשתית.

ישנן תרופות מאושרות שפותרות התקפי אנגיואדמה תורשתית. אולם, יש להזריק אותן לתוך וריד או מתחת לעור, ואילו תרופת המחקר היא כמוסה רכה הניטלת דרך הפה.

תרופה כזו נקראת תרופת הצלהאם תבחר להשתתף, תעבור הקצאה אקראית (כמו בהטלת מטבע) לקבלת מינון נמוך, בינוני או גבוה של תרופת המחקר. עבור כל התקף תיטול סך כולל של 3 כמוסות רכות. אם לכמוסות שאתה נוטל אין כל השפעה עליך, תורשה להשתמש בתרופה מאושרת לטיפול באנגיואדמה תורשתית כדי לפתור את ההתקף. תרופה כזו נקראת “תרופת הצלה”. אתה תקבל הוראות מתאימות בעניין זה.

תרופת המחקר תושווה לפלצבו. פלצבו הוא חומר בלתי פעיל הנראה בדיוק כמו תרופת המחקר. אם תשתתף במחקר קליני זה, אתה תיטול כמוסות לטיפול בשלושה התקפי אנגיואדמה תורשתית בסך הכול. הכמוסות יהיו מאורגנות כך ששניים מתוך התקפי האנגיואדמה התורשתית יטופלו בתרופת המחקר, והתקף אחד יטופל בפלצבו.

אם תעמוד בדרישות המחקר ותחליט להשתתף, השתתפותך תימשך עד 7 חודשים ואתה תגיע ל-5 ביקורי מחקר במרכז המחקר. בין ביקורי המחקר, אתה תתעד מדי יום מידע ביומן אלקטרוני שיסופק על ידי המחקר, ובמהלך ההתקפים תשתמש ביומן כדי לענות על מספר שאלות לגבי התסמינים שלך. כמו כן, יהיה לך קשר טלפוני קבוע עם רופא המחקר שלך במהלך ההתקפים של האנגיואדמה התורשתית.