Israel

אם אובחנת עם אנגיואדמה תורשתית (סוג 1 או 2)
:ייתכן שתתאים להשתתף במחקר

גילך בין 18 ל-75 שנים

גילך בין 18 ל-75 שנים

חווית לפחות שלושה התקפי אנגיואדמה תורשתית בארבעת החודשים האחרונים, או לפחות שני התקפי אנגיואדמה תורשתית במהלך החודשיים האחרונים

חווית לפחות שלושה התקפי אנגיואדמה תורשתית בארבעת החודשים האחרונים, או לפחות שני התקפי אנגיואדמה תורשתית במהלך החודשיים האחרונים

יש לך ניסיון עם שימוש בתרופה לניהול התקפים של אנגיואדמה תורשתיתs

יש לך ניסיון עם שימוש בתרופה לניהול התקפים של אנגיואדמה תורשתית

אתה מסוגל ומוכן להשתמש ביומן אלקטרוני (תינתן הדרכה)

.אתה מסוגל ומוכן להשתמש ביומן אלקטרוני (תינתן הדרכה)

חוקרים פיתחו את תרופת המחקר בצורת כמוסות רכות הניטלות דרך הפה, אשר צפויות להיות חלופה נוחה יותר לזריקה לתוך וריד או מתחת לעור כדי לפתור התקפי אנגיואדמה תורשתית.

המסע של המטופל – חמישה צעדים

צור קשר עם מרכז המחקר הקרוב אליך וצור קשר עם איש המקצוע הרפואי שלך

צור קשר עם מרכז המחקר הקרוב אליך וצור קשר עם איש המקצוע הרפואי שלך.

בקר במרכז המחקר וקבל מידע נוסף.

.בקר במרכז המחקר וקבל מידע נוסף

.עיין בטופס הסכמה מדעת וחתום עליו

.עיין בטופס הסכמה מדעת וחתום עליו

בצע ביקור סינון שבו תעבור בדיקות מחקר והליכי מחקר כדי לאשר אם אתה יכול להשתתף במחקר הקליני RAPIDe-1.

בצע ביקור סינון שבו תעבור בדיקות מחקר והליכי מחקר כדי לאשר אם אתה יכול להשתתף במחקר הקליני .RAPIDe-1

הצטרף למחקר RAPIDe-1, הנמשך כ-7 חודשים.

הצטרף למחקר RAPIDe-1, הנמשך כ-7 חודשים.