Netherlands

If you have been diagnosed with HAE (type I or II),
you may qualify if you are:

Between the ages of 
18 and 75 years old.

tussen de 18 en 75 jaar oud bent

Experiencing at least 3 HAE attacks in the last 4 months, or at least 2 HAE attacks in the last 2 months

u ten minste 3 HAE-aanvallen had in de afgelopen 4 maanden, of ten minste 2 HAE-aanvallen in de afgelopen 2 maanden

Familiar with using medication for managing HAE attacks

u bekend bent met het gebruik van medicijnen voor het beheren van HAE-aanvallen

Able and willing to use an electronic diary

u in staat en bereid bent om een elektronisch dagboek te gebruiken (u krijgt daar een training voor)

De onderzoekers ontwikkelden het onderzoeksmiddel in de vorm van zachte capsules die via de mond wordt ingenomen; verwacht wordt dat dit een gemakkelijker alternatief is voor een injectie in een ader of onder de huid voor het behandelen van HAE-aanvallen.

Het patiënttraject – vijf stappen:

Contact a study location near you and contact your HCP.

Neem contact op met een onderzoekscentrum bij u in de buurt en neem contact op met uw zorgverlener

Visit the study location and receive more information

Bezoek de onderzoekslocatie en ontvang meer informatie.

Review and sign an informed consent form

Lees en onderteken een informatie- en toestemmingsformulier.

Conduct a screening visit where you will have study tests and procedures

Voer een screeningsbezoek uit, waarbij u onderzoekstesten en -procedures ondergaat om te bevestigen of u geschikt bent voor het RAPIDe-1 klinisch onderzoek.

Enroll in RAPIDe-1 study, lasting approximately 7 months.

Inschrijving in het RAPIDe-1-onderzoek, dat ongeveer 7 maanden duurt.