Poland

Czym jest badanie RAPIDe-1?

Badanie RAPIDe-1 jest klinicznym badaniem naukowym dla osób, u których rozpoznano dziedziczny obrzęk naczynioruchowy (hereditary angioedema, HAE).

Głównym celem badania jest ustalenie, na ile skuteczne są 3 różne dawki badanego leku w łagodzeniu objawów związanych z napadami HAE./p>

Badacze opracowali badany lek w postaci miękkich kapsułek przyjmowanych doustnie, które powinny stanowić wygodniejszą alternatywę dla wstrzyknięcia dożylnego lub podskórnego przyjmowanego w celu leczenia napadów HAE.

Badany lek, PHVS416, jest lekiem eksperymentalnym* opracowanym w celu powstrzymania napadu HAE. Uważa się, że badany lek działa poprzez blokadę związku o nazwie bradykinina, który odpowiada za wywoływanie obrzęku u osób z HAE.

*Termin „eksperymentalny” oznacza, że badany lek nie został zatwierdzony przez odnośne władze w żadnym kraju do stosowania w przypadku napadów wywołanych przez HAE.

Badany lek ma postać miękkiej kapsułki przyjmowanej doustnie, która powinna stanowić wygodniejszą alternatywę dla wstrzyknięcia dożylnego lub podskórnego przyjmowanego w celu leczenia napadów HAE.

Caregiver with Patient

Udział w badaniu klinicznym

Kliniczne badania naukowe pomagają naukowcom i lekarzom w ustaleniu, czy badany lek jest bezpieczny i skuteczny w przypadku stosowania u ludzi. Dane zebrane w badaniach klinicznych pomagają w opracowaniu terapii medycznych, które mogą poprawić Pana/Pani stan zdrowia i sposób otrzymywania przez Pana/Panią opieki medycznej.

Nie ma gwarancji, że badany lek złagodzi występujące u Pana/Pani objawy HAE, ale informacje uzyskane przez badaczy w badaniu klinicznym RAPIDe-1 mogą w przyszłości doprowadzić do opracowania lepszych leków dla pacjentów z HAE.

Zasady i etyka, których lekarze muszą przestrzegać w praktyce medycznej, mają też zastosowanie do klinicznych badań naukowych. Obowiązują również dodatkowe standardy zwane Dobrą Praktyką Kliniczną.

Dodatkowe dane na temat badania

Patients with HAE are encouraged to contact a local office

Zachęcamy pacjentów z HAE do kontaktu z miejscowym biurem w celu sprawdzenia, czy mogą kwalifikować się do udziału w tym klinicznym badaniu naukowym. Ponadto zaleca się, aby pacjenci skonsultowali się ze swoim lekarzem prowadzącym.

No cost to patients who qualify

Leki stosowane w ramach badania oraz opieka medyczna zostaną zapewnione bezpłatnie pacjentom, którzy zakwalifikują się i zostaną włączeni do badania.

Medical care will take place at local hospitals

Opieka medyczna będzie świadczona w miejscowych szpitalach i ośrodkach badawczych specjalizujących się w leczeniu HAE, a opieka będzie świadczona przez wykwalifikowanych i licencjonowanych lekarzy.