Poland

Polityka dotycząca plików cookie

Pliki cookie mogą być wykorzystywane przez witrynę internetową Pharvaris zgodnie z obowiązującymi przepisami. Spółka Pharvaris Netherlands B.V. będzie wykorzystywać wyłącznie niezbędne i funkcjonalne pliki cookie.

Plik cookie to element danych, który serwer internetowy spółki Pharvaris może przesyłać na Pana/Pani urządzenie podczas odwiedzania przez Pana/Panią witryny internetowej spółki Pharvaris. Plik cookie jest przechowywany na Pana/Pani urządzeniu, ale nie identyfikuje Pana/Pani ani nie przekazuje spółce Pharvaris żadnych danych o Pana/Pani komputerze.

Plik cookie pomaga spółce Pharvaris w rozpoznaniu Pana/Pani przy ponownych odwiedzinach witryny internetowej spółki Pharvaris i w koordynacji dostępu do różnych stron witryny internetowej spółki Pharvaris. Spółka Pharvaris wykorzystuje pliki cookie, aby uzyskać więcej informacji o sposobie, w jaki korzysta Pan/Pani z treści oraz aby pomóc sobie w poprawie jakości użytkowania witryny internetowej Pharvaris.

W większości przeglądarek internetowych może Pan/Pani usunąć pliki cookie z dysku twardego komputera, zablokować wszystkie pliki cookie lub otrzymywać ostrzeżenie przed zapisaniem pliku cookie. Jeśli chce Pan/Pani to zrobić, proszę zapoznać się z instrukcjami przeglądarki lub ekranem pomocy, aby uzyskać więcej informacji. Jeśli nie wyrazi Pan/Pani zgody na korzystanie z plików cookie, nadal będzie Pan/Pani mógł/mogła uzyskać dostęp do witryny internetowej Pharvaris, ale należy pamiętać, że korzystanie z niej może nie być zoptymalizowane tak, jak w przypadku włączenia plików cookie.