Poland

W przypadku rozpoznania u Pana/Pani HAE (typu I lub II) może Pan/Pani kwalifikować się do udziału w badaniu, jeżeli:

Between the ages of 
18 and 75 years old.

jest Pan/Pani w wieku od 18 do 75 lat;

Experiencing at least 3 HAE attacks in the last 4 months, or at least 2 HAE attacks in the last 2 months

w ciągu ostatnich 4 miesięcy wystąpiły u Pana/Pani co najmniej 3 napady HAE lub co najmniej 2 napady HAE w ciągu ostatnich 2 miesięcy;

Familiar with using medication for managing HAE attacks

jest Pan/Pani zaznajomiony/-a ze stosowaniem leków do leczenia napadów HAE;

Able and willing to use an electronic diary

wykazuje Pan/Pani zdolność i chęć do korzystania z dzienniczka elektronicznego (zostanie zapewnione szkolenie).

Badacze opracowali badany lek w postaci miękkich kapsułek przyjmowanych doustnie, które powinny stanowić wygodniejszą alternatywę dla wstrzyknięcia dożylnego lub podskórnego przyjmowanego w celu leczenia napadów HAE.

Ścieżka pacjenta – pięć kroków

Contact a study location near you and contact your HCP.

Kontakt z pobliskim ośrodkiem badawczym i kontakt ze swoim lekarzem prowadzącym.

Visit the study location and receive more information

Wizyta w ośrodku badawczym i uzyskanie dodatkowych informacji.

Review and sign an informed consent form

Przegląd i podpisanie formularza świadomej zgody.

Conduct a screening visit where you will have study tests and procedures

Odbycie wizyty przesiewowej, podczas której zostaną przeprowadzone testy i procedury w ramach badania w celu potwierdzenia, czy może Pan/Pani wziąć udział w klinicznym badaniu naukowym RAPIDe-1.

Enroll in RAPIDe-1 study, lasting approximately 7 months.

Włączenie do badania RAPIDe-1, trwającego około 7 miesięcy.