Poland

Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 28 października 2020 r.

Spółka Pharvaris Netherlands B.V. („nas”, „my” lub „nasz”) prowadzi tę witrynę internetową („Usługa”).

Strona ta zawiera informacje na temat naszych zasad dotyczących zbierania, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych podczas kontaktu z nami, korzystania z naszej Usługi, innych usług i działań oraz dokonywania wyborów związanych z tymi danymi.

Zbieranie i wykorzystywanie informacji podczas odwiedzin witryny internetowej

Zbieramy różne rodzaje informacji w różnych celach, aby świadczyć i ulepszać nasze usługi. Korzystając z usługi, wyraża Pan/Pani zgodę na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą polityką.

Rodzaje zbieranych danych

Dane osobowe

Podczas korzystania z naszej Usługi możemy zbierać określone dane umożliwiające identyfikację tożsamości, które mogą zostać wykorzystane do Pana/Pani identyfikacji („Dane osobowe”). Dane osobowe mogą obejmować między innymi:

 • adres IP (ukrywamy i anonimizujemy każdy adres IP przed zapisaniem);
 • pliki cookie.

Dane śledzenia i plików cookie

Korzystamy z plików cookie i podobnych technologii śledzenia do monitorowania aktywności w naszej Usłudze i przechowywania określonych informacji.

Pliki cookie to pliki zawierające niewielką ilość danych, które mogą zawierać anonimowy unikalny identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do Pana/Pani przeglądarki z witryny internetowej i przechowywane na Pana/Pani urządzeniu. W celu zbierania i monitorowania informacji oraz ulepszania i analizy naszej Usługi wykorzystywane są też technologie śledzenia, takie jak sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty.

Może Pan/Pani poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie zaakceptuje Pan/Pani plików cookie, może Pan/Pani nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Usługi.

Przykłady wykorzystywanych przez nas plików cookie:

 • Pliki cookie sesji. Korzystamy z plików cookie sesji do obsługi naszej Usługi;
 • Pliki cookie preferencji. Korzystamy z plików cookie preferencji do zapamiętania Pana/Pani preferencji i różnych ustawień;
 • Pliki cookie związane z bezpieczeństwem. Korzystamy z plików cookie związanych z bezpieczeństwem w celach związanych z bezpieczeństwem.

Wykorzystywanie danych

Spółka Pharvaris Netherlands B.V. wykorzystuje zebrane dane w celu:

 • świadczenia i konserwacji Usługi;
 • zapewniania analiz lub cennych informacji umożliwiających nam udoskonalenie Usługi;
 • wykrywania problemów technicznych, zapobiegania problemom technicznym i rozwiązywania ich.

Jeśli skontaktuje się Pan/Pani z nami i zdecyduje się podać dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail, wykorzystamy je w celu, w jakim zostały nam przekazane, np. w celu udzielenia Panu/Pani odpowiedzi na zapytanie lub przekazania Panu/Pani żądanych informacji. Przekazując nam dobrowolnie swoje dane osobowe, wyraża Pan/Pani zgodę na ich wykorzystanie przez nas zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Pana/Pani prawa

Przysługują Panu/Pani określone prawa dotyczące Pana/Pani danych osobowych, które o Panu/Pani przechowujemy, zgodnie z europejskimi przepisami o ochronie danych. Mogą one obejmować prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwu wobec wykorzystywania przez nas Pana/Pani danych osobowych, a także prawo do otrzymania czytelnej maszynowo kopii Pana/Pani danych osobowych. Jeśli przetwarzanie przez nas Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody w wyraźnym celu, może Pan/Pani wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ponadto ma Pan/Pani również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Przesyłanie danych

Pana/Pani dane, w tym Dane osobowe, mogą być przesyłane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Pana/Pani jurysdykcji.

Jeśli mieszka Pan/Pani poza Holandią i zdecyduje się nam Pan/Pani przekazać informacje, proszę pamiętać, że przekazujemy dane, w tym Dane osobowe, do Holandii i tam je przetwarzamy.

Spółka Pharvaris Netherlands B.V. podejmie wszelkie uzasadnione działania w celu zapewnienia, że Pana/Pani dane są traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką prywatności, a Pana/Pani Dane osobowe zostaną przekazane do organizacji lub kraju dopiero po upewnieniu się co do istnienia odpowiednich mechanizmów kontroli, w tym bezpieczeństwa Pana/Pani danych i innych danych osobowych.

Udostępnianie danych

Wymogi prawne

Spółka Pharvaris Netherlands B.V. może udostępniać Pana/Pani Dane osobowe w dobrej wierze, w przekonaniu, że takie działanie jest niezbędne w celu:

 • wywiązania się z obowiązku prawnego;
 • ochrony i obrony praw lub własności spółki Pharvaris Netherlands B.V.;
 • zapobiegania potencjalnym nieprawidłowościom lub ich badania w związku z Usługą;
 • ochrony bezpieczeństwa osobistego użytkowników Usługi lub ogółu społeczeństwa;
 • ochrony przed odpowiedzialnością prawną.

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo Pana/Pani danych jest dla nas ważne, ale należy pamiętać, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda przechowywania elektronicznego nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się stosować handlowo dopuszczalne środki ochrony Danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich absolutnego bezpieczeństwa.

Dostawcy usług

Możemy zatrudniać firmy zewnętrzne i osoby fizyczne w celu ułatwienia świadczenia naszej Usługi („Usługodawcy”), świadczenia Usługi w naszym imieniu, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomocy w analizie sposobu korzystania z naszej Usługi.

Te podmioty zewnętrzne posiadają dostęp do Pana/Pani Danych osobowych wyłącznie w celu wykonywania tych zadań w naszym imieniu i mają obowiązek nie udostępniać ani nie wykorzystywać ich w żadnym innym celu.

Łącza do innych witryn

Nasza Usługa może zawierać łącza do innych witryn, które nie są przez nas obsługiwane. Dodaliśmy takie łącza dla Pana/Pani wygody. Po kliknięciu łącza podmiotu zewnętrznego zostanie Pan/Pani przekierowany/-a na witrynę tego podmiotu. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie posiadamy kontroli nad treściami, politykami prywatności i praktykami witryn lub usług podmiotów zewnętrznych ani nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Odwiedza Pan/Pani takie witryny z własnej woli.

Prywatność dzieci

Nasza Usługa nie jest skierowana do osób poniżej 18. roku życia („Dzieci”).

Świadomie nie zbieramy danych osobowych od żadnych osób poniżej 18. roku życia. Jeśli jest Pan/Pani rodzicem lub opiekunem i wie Pan/Pani, że Pana/Pani Dzieci przekazały nam Dane osobowe, prosimy o kontakt z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy Dane osobowe od dzieci bez weryfikacji zgody rodziców, podejmiemy działania w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy Pana/Panią o wszelkich zmianach poprzez publikację nowej Polityki prywatności na tej stronie.

Zanim zmiana wejdzie w życie, powiadomimy Pana/Panią pocztą elektroniczną i/lub w drodze widocznej informacji w naszej Usłudze, oraz zaktualizujemy „datę wejścia w życie” u góry niniejszej Polityki prywatności.

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności wchodzą w życie po publikacji ich na tej stronie.

Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt:

 • Na adres e-mail: info@pharvaris.com

Data ostatniej aktualizacji: 28 października 2020 r.